top of page

Familieterapi & familierådgivning

Et familieterapeutisk forløb giver mulighed for, at man i familien kan få en dybere forståelse for sig selv og hinanden gennem familierådgivning. Der er mange grunde til at vælge at gå i familieterapi med sin familie. Ofte ses det ved, at et eller flere af børnene i familien viser tegn på mistrivsel. Når en eller flere i familien har det dårligt, påvirker det hele familien. ​​Når svære ting rammer ens familie, kan det være så smertefuldt og angstprovokerende, at det kræver
hjælp at få talt om. Det kan f.eks. dreje sig om fysisk eller psykisk sygdom, selvmord, misbrug, skilsmisse eller traumer. Familierådgivning understreger vigtigheden af, og nødvendigheden af, at få talt med børn om det.

Børn ved godt, at der er noget galt. De kan fornemme stemninger, og de ved for det meste alt. De fleste børn taler ikke uopfordret om, hvordan de har det. De mangler sproget, og de har brug for deres forældres hjælp til at sætte ord på det, der er svært. Nogle gange går børn også og holder svære ting for sig selv, fordi de vil beskytte deres forældre. Når forældre har det svært, vil børnene gøre alt for at tilpasse sig, og man kan derved forledes til at tro, at det er børn i trivsel.

Børn, der lever i en familie ramt af sygdomme eller kriser, bliver påvirkede.

Mange børn tror, at de er skyld i, at deres forældre har det svært, og at de har skabt krisen i familien. Begrundelsen for at man ikke taler med barnet, er ofte et ønske om at beskytte barnet mod sandheden. Men tavsheden skåner ikke, den lader barnet i stikken.

Børn reagerer meget forskelligt. Nogle børn trækker sig, og andre reagerer med aggression, vrede, angst eller får behov for øget kontrol. Når børn reagerer, er det fordi, de har en god grund til det, og fordi der er en ubalance i deres liv. Ansvaret for tonen og atmosfæren i en familie er de voksnes.

Forældrenes indbyrdes relation har afgørende betydning for hele familiens liv, trivsel og udvikling. Forskellige livssituationer, arbejde, stress, sygdom, dødsfald, børns skolegang, søskendeforhold m.m. påvirker familiens medlemmer på forskellige måder.

Typiske emner i familieterapi:

 • Skældud

 • Forældre for første gang

 • Skilsmisse og sammenbragte familier

 • Søskendekonflikter og jalousi

 • Uenighed om opdragelse

 • Ansvar og alder

 • Selvstændighed

 • Stille/tavse børn

 • Aggression, vrede og respekt

 • Skole/hjem problematik

 • Teenagere

 • Regler, retfærdighed og grænser

 • Selvværd og selvfølelse

 • Hemmeligheder

 • Psykisk sygdom

 • Depression 

Hvorfor skal børn med i terapi?

Tanken om at tage sine børn med i terapi er skræmmende for de fleste forældre. Som forældre ønsker vi at beskytte vores børn bedst muligt. Livet er, som det er, og der er mange oplevelser, som vi forældre ikke kan forhindre eller beskytte vores børn fra.

Det handler om, hvordan vi kan være de voksne, som børnene kan læne sig ind i og op ad, og dermed give dem tryghed i, at vi griber dem, når livet er svært eller ligefrem gør ondt.

Børnene ved meget mere om, hvad der sker i de voksnes liv, end de voksne ved! Det er en rigtig god ide at tale med dem om det.

Hvordan foregår en terapi samtale med børnene til stede?

Der skal skabes en tryg ramme, hvor alle i familien har mulighed for at tale, og hvor alle føler, at de er betydningsfulde. Det er vigtigt, at børnene kan trække sig og blot lytte, hvis det føles rigtigt for dem.

De yngre børn vælger ofte at sidde og tegne eller sidde på skødet af mor eller far. De lidt ældre børn synes, det er rart at have en bog eller en tegneserie med. Selv om de trækker sig lidt væk eller sidder og tegner eller læser, er det min erfaring, at de sidder og lytter både til det de voksne taler om og til stemningen mellem de voksne.

Det er altid os voksne, der har ansvaret for stemningen i rummet.

En familieterapeutisk samtale giver mulighed for, at I sammen kan få brudt de tabuer, der er opstået, så kærligheden igen kan få mere plads imellem jer.

Styrkende familieterapi - når børn bærer på usagte følelser

Børn ved godt, at der er noget galt. De kan fornemme stemninger, og de ved for det meste alt. De fleste børn taler ikke uopfordret om, hvordan de har det. De mangler sproget, og de har brug for deres forældres hjælp til at sætte ord på det, der er svært. Nogle gange går børn også og holder svære ting for sig selv, fordi de vil beskytte deres forældre. Når forældre har det svært, vil børnene gøre alt for at tilpasse sig, og man kan derved forledes til at tro, at det er børn i trivsel.
 

Børn, der lever i en familie ramt af sygdomme eller kriser, bliver påvirkede. Mange børn tror, at de er skyld i, at deres forældre har det svært, og at de har skabt krisen i familien. Begrundelsen for at man ikke taler med barnet, er ofte et ønske om at beskytte barnet mod sandheden. Men tavsheden skåner ikke, den lader barnet i stikken.

Børn reagerer meget forskelligt. Nogle børn trækker sig, og andre reagerer med aggression, vrede, angst eller får behov for øget kontrol. Når børn reagerer, er det fordi, de har en god grund til det, og fordi der er en ubalance i deres liv. Ansvaret for tonen og atmosfæren i en familie er de voksnes.

Forældrenes indbyrdes relation har afgørende betydning for hele familiens liv, trivsel og
udvikling. Forskellige livssituationer, arbejde, stress, sygdom, dødsfald, børns skolegang,
søskendeforhold m.m. påvirker familiens medlemmer på forskellige måder. Familierådgivning
kan hjælpe familier med at navigere gennem disse udfordringer.

Typiske emner i familieterapi og familierådgivning:

 • Skældud

 • Forældre for første gang

 • Skilsmisse og sammenbragte familier

 • Søskendekonflikter og jalousi

 • Uenighed om opdragelse

 • Ansvar og alder

 • Selvstændighed

 • Stille/tavse børn

 • Aggression, vrede og respekt

 • Skole/hjem problematik

 • Teenagere

 • Regler, retfærdighed og grænser

 • Selvværd og selvfølelse

 • Hemmeligheder

 • Psykisk sygdom

 • Depression 

Hvorfor skal børn med i familieterapi og familierådgivning?

Tanken om at tage sine børn med i familieterapi er skræmmende for de fleste forældre. Som forældre ønsker vi at beskytte vores børn bedst muligt. Livet er, som det er, og der er mange oplevelser, som vi forældre ikke kan forhindre eller beskytte vores børn fra.

Det handler om, hvordan vi kan være de voksne, som børnene kan læne sig ind i og op ad, og dermed give dem tryghed i, at vi griber dem, når livet er svært eller ligefrem gør ondt.

Børnene ved meget mere om, hvad der sker i de voksnes liv, end de voksne ved! Det er en rigtig god ide at tale med dem om det. Dette understøttes også af familierådgivning. En familieterapeutisk samtale, støttet af familierådgivning, giver mulighed for, at I sammen kan få brudt de tabuer, der er opstået, så kærligheden igen kan få mere plads imellem jer.

Familierådgivning på Frederiksberg

Familierådgivning på Frederiksberg er et unikt tilbud til familier, der står over for udfordringer, konflikter eller svære livssituationer. Gennem familierådgivning kan hele familien få mulighed for at dykke dybere ned i deres følelser, kommunikation og relationer.

 

Når en familie oplever vanskeligheder, kan det påvirke alle familiemedlemmer, herunder børnene. Familieterapi kan være et redskab til at skabe en bedre forståelse for de dynamikker, der påvirker familielivet. Mange vælger at søge familierådgivning, når et eller flere børn i familien viser tegn på mistrivsel. Det kan også være i tilfælde af skilsmisse, sammenbragte familier, misbrug, eller andre belastende begivenheder.

 

I familieterapi på Frederiksberg lægger jeg vægt på at skabe et trygt rum, hvor alle familiemedlemmer kan åbent dele deres tanker og følelser. Børn kan ofte have svært ved at sætte ord på deres oplevelser, og terapien hjælper med at give dem et sprog til at udtrykke sig.


Det er vigtigt at forstå, at børn reagerer forskelligt på udfordringer i familien. Nogle trækker sig tilbage, mens andre kan reagere med aggression eller angst. Familieterapi fokuserer på at hjælpe både børn og voksne med at håndtere disse reaktioner og skabe en sundere familiemæssig dynamik.


Forældrenes indbyrdes relation spiller en central rolle i familiens trivsel. Livets udfordringer som
arbejde, stress, skole, og andre faktorer kan påvirke familiemedlemmerne forskelligt.
Familieterapi og familierådgivning giver jer redskaber til at navigere gennem disse udfordringer
og styrke jeres familiebånd. Ring eller skriv for at starte jeres familieterapeutiske rejse hos Naja
Friis på Frederiksberg.

bottom of page